AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

ŽALOBA  NA ZAPLACENÍ DLUŽNÉHO NÁJEMNÉHO

 

- soudní poplatek činí pokud je dlužná částka do 15.000,-Kč včetně  600,-Kč, pokud je dlužná částka vyšší než 15.000,-Kč činí soudní poplatek 4% z dlužné částky

Obvodní soud pro Prahu 2
Legerova 7
120 21
V Praze dne 1.12.2000

__________________________________________________________________

Žalobce:           A. B., nar.: 1.1.1950, bytem Vinohradská 11, 120 00 Praha 2

Žalovaný:         X. Y., nar.: 2.2.1952, bytem Vinohradská 11, 120 00 Praha 2
__________________________________________________________________Žaloba na zaplacení dlužného nájemného za byt ve výši 30.000,- Kč s příslušenstvím

I.                                                                                                   
Žalovaný má na základě nájemní smlouvy ze dne 1.1.1999 pronajatý byt 3+1, o velikosti 100 m2, nacházející se v prvním podlaží domu č. 11, Vinohradská ulice, Praha 2, sestávající se ze tří pokojů, kuchyně, koupelny, WC, předsíně a spíže. Byt je vybaven ústředním topením, elektrickým bojlerem, plynovým sporákem a kuchyňskou linkou. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného byla stanovena 10.000,-Kč měsíčně včetně poplatků za služby poskytované s užíváním bytu. Splatnost byla dohodnuta vždy do 15. dne v měsíci za měsíc následující.


Důkazy:
- výslech účastníků
- nájemní smlouva ze dne 1.1.1999
- výpis z katastru nemovitostí

II.

Žalobce nájemné nehradí od 15.9. 2000. Poslední platbu jsem od žalobce obdržel dne 15.8. 2000 za měsíc září. Žalobce jsem několikrát  písemně vyzýval  (naposledy dne 20.listopadu 2000) k uhrazení dlužné částky. Na tyto moje výzvy žalobce nijak nereagoval.

Důkazy:
- výslech účastníků
- výzvy žalobce ze dne 20.9., 20.10. a 20.11. 2000


III.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 30.000,- s poplatkem z prodlení ve výši 2,5, promile z této částky za každý den prodlení, nejméně však  25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení, od 16.9.2000 do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.